Vakantiegeld

In mei krijgt men vakantiegeld! Maar hoeveel?

Vakantiegeld is een toelage die meestal eind mei wordt uitgekeerd. De hoogte van het vakantiegeld is 8% over het bruto salaris en wordt opgebouwd in de periode van 1 juni tot 1 juni het daaropvolgende jaar (12 maanden).

Bij de beëindiging van een dienstverband wordt het vakantiegeld direct uitbetaald, dit is het bedrag dat sinds 1 juni is opgespaard en te vinden is bij de cumulatieven op het loonstrook.

Geschiedenis vakantiegeld

Na de tweede wereldoorlog is vakantiegeld ingetreden als extraatje voor de werknemer. Met het jaarlijks terugkerende bedrag kon de werknemer zijn welverdiende vakantie financieren.

Van oudsher is vakantiegeld vooral voor de lagere inkomens de sluitpost waarmee schulden en openstaande rekeningen kunnen worden betaald.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten hebben een voordeel want zij kunnen het vakantiegeld ieder moment laten uitbetalen.

Uitzendkrachten konden het ook direct laten uitbetalen door te kiezen voor een directe verhoging van hun bruto loon met 8%, momenteel is dit niet zeker in verband met Europese wetgeving.

Vakantiegeld berekenen

Voor het berekenen van het netto en bruto vakantiegeld ga naar:

Vakantiegeld berekenen