Bruto loon

Wat is bruto loon?

Het bruto loon is het loon voor aftrek van de loonheffing,

de werknemerspremies voor pensioen en vut,

het spaarloon en de premies voor werknemersverzekeringen.

Vul hieronder uw bruto loon in en bereken met de snelle check bij benadering uw netto loon,

of gebruik de uitgebreide check om een nauwkeurige berekening te maken van uw bruto of netto salaris.